REGULAMIN SKLEPU WWW.SYPIALKA.PL

I. WARUNKI OGÓLNE

1. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.Sypialka.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu. Sprzedaż dotyczy artykułów pościelowych (tj. pościel, prześcieradła, poduszki, kołdry, poszewki, koce), bielizny pościelowej (piżamy, koszule nocne) oraz innych artykułów tekstylnych wyposażenia domowego (koce, narzuty).

2. Sklep www.Sypialka.pl jest prowadzony przez firmę (zarejestrowaną jako działalność gospodarcza):

Danuta Żenicka

ul. Sienkiewicza 24 

99-200 Poddębice

NIP: 828-100-47-02

REGON: 730229743

tel. 668-055-161

e-mail: sklep@sypialka.pl,

zwany dalej Sklepem/ Sprzedającym.

3. Adres do korespondencji - jak w punkcie I.2 Regulaminu. 

4. Zakup w sklepie internetowym www.Sypialka.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz zawarcie umowy na odległość między konsumentem - Kupującym (Klientem), a właścicielem sklepu - Sprzedającym (Sprzedawcą).

5. Sklep internetowy zobowiązuje się do wysyłki przedmiotu pozbawionego wad, chyba że przedmiotem sprzedaży jest produkt z usterką (oferty promocyjne z widoczną informacją o wadzie w opisie produktu).

II. PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

6. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka i korzystając z formularza zamówienia - uzupełnienia danych adresowych, wyboru sposobu płatności oraz wysyłki zamówienia, oraz następnie poprzez przycisk "Realizuj zamówienie". 

7. Zamówienia mogą być złożone po uprzedniej rejestracji (założenie Konta Klienta) lub też bez rejestracji jako Klient niezarejestrowany. Rejestracja jest dobrowolna i umożliwia dostęp do panelu Klienta (co umożliwia/ułatwia: złożenie kolejnego zamówienia bez konieczności ponownego wprowadzania danych adresowych, podgląd historii zamówień, śledzenie procesu zamówień, edycja danych adresowych i podgląd punktów bonusowych). Klienci niezarejestrowani mogą korzystać z funkcji śledzenia zamówienia i edycji danych korzystając z kontaktu mailowego ze Sprzedawcą.

8. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu, pod którym będzie można potwierdzić złożenie zamówienia.

9. Po złożeniu zamówienia przez Klienta, Sprzedający zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić mailowo Klienta o przyjęciu zamówienia do realizacji, co stanowi potwierdzenie zawarcia umowy na odległość między Kupującym a Sprzedającym.

10. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok, poza okresami tymczasowego wyłączenia sklepu wynikającymi z ewentualnych prac serwisowych i aktualizacji oprogramowania sklepu.
11. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia, a o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Kupującego. Kupujący ma prawo do odstąpienia od Umowy z racji wydłużenia czasu realizacji oraz do zmiany zamówienia. 

12. Zamówienia, w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe (brak pełnych danych adresowych, nieistniejący e-mail lub brak numeru telefonu) nie będą rozpatrywane.

13. Sklep www.Sypialka.pl zastrzega sobie prawo do anulowania zamówień wzbudzających wątpliwości i tym samym do zerwania umowy pomiędzy Sprzedającym, a Kupującym. Sprzedający zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Kupującego o zaistniałej sytuacji.

14. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.Sypialka.pl są podane w złotych polskich i są cenami brutto.

15. Sklep sypialka oferuje dwie możliwości płatności za zamówienie - płatność przy odbiorze oraz przedpłatę przelewem na konto (poprzez serwis realizujący natychmiastowe płatności internetowe, połączony z procesem zamawiania, lub bezpośrednio na konto bankowe mBank Sprzedawcy o numerze: 16 1140 2004 0000 3202 7412 3141. Dane Sprzedawcy zawarte w pkt. I.2 poniższego Regulaminu). 

16. Na opłacenie zamówienia z opcją "przedpłata" Klient ma 7 dni kalendarzowych, po tym czasie zamówienie zostaje anulowane, a umowa pomiędzy sprzedającym a kupującym zerwana. 

17. Sklep www.Sypialka.pl do każdego zamówienia dołącza paragon.

III. KOSZTY I TERMINY WYSYŁKI

18. O ile informacje widniejące w opisie danego towaru nie stanowią inaczej - zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 07:00, w soboty, niedziele oraz święta - będą realizowane następnego dnia roboczego. Sprzedawca zastrzega sobie jednak możliwość wysyłki towaru w przeciągu dwóch dni roboczych (z przyczyn losowych wynikających ze strony Sprzedającego lub przewoźnika). Czas wysyłki liczony jest od momentu złożenia zamówienia dla zamówień z opcją "płatność przy odbiorze" oraz od momentu zaksięgowania wpłaty dla zamówień z opcją "przedpłata".

19. Koszt dostawy zawarty jest w zakładce "Koszt dostawy" na stronie każdego produktu oraz w widoku Koszyka na każdym etapie zamawiania. Podany koszt dostawy jest ceną brutto.

20. Koszt dostawy jest jeden, niezależnie od ilości zamawianych towarów i zależy od wybranego przewoźnika oraz formy zapłaty za zamówienie.

21. Dla zamówień przewyższających kwotę 400,00 zł koszt dostawy jest darmowy.

22. Termin otrzymania zamówionego towaru to łączny czas wysyłki towaru przez Sprzedającego oraz przewidywany termin dostarczenia przez przewoźnika.

23. W przypadku zagubienia towaru podczas dostawy Sprzedawca zobowiązuje się do ponownej wysyłki towaru bądź do zwrotu dokonanej przez Klienta zapłaty. Reklamacje u przewoźnika związane z zagubieniem paczki leżą po stronie Sprzedawcy.

24. W przypadku otrzymania paczki w uszkodzonym opakowaniu konieczne jest otworzenie paczki w obecności przewoźnika i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru- spisanie protokołu uszkodzenia. Dalszy etap postępowania ustalany jest indywidualnie (i zależy od trybu postępowania reklamacyjnego danego przewoźnika), jednak Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego wywiązania z umowy zawartej z Klientem (co może obejmować obniżenie kosztów towaru, wymianę towaru na nieuszkodzony bądź całkowity zwrot wpłaty).

IV. DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI

25. Administratorem danych osobowych Klientów, zbieranych podczas przyjmowania zamówienia, jest Sprzedawca (dane zawarte w pkt. I.2 Regulaminu). Sprzedawca jest również Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, uzyskanych i przetwarzanych na potrzeby sklepu www.sypialka.pl.

26. Dane osobowe są niezbędne do złożenia i realizacji zamówienia, a obejmują dokładne dane adresowe (imię i nazwisko odbiorcy, miejscowość z kodem pocztowym, nazwą ulicy i numerem ulicy/domu/mieszkania) oraz adres mailowy i numer telefonu.

27. Dane osobowe przetwarzane są w oparciu o zgodę wyrażoną przez Użytkownika w momencie zawarcia Umowy ze Sprzedającym. Dane przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.).

28. Dane osobowe przekazywane są celem wysyłki i dostarczenia towaru odpowiedniemu przewoźnikowi lub firmie pośredniczącej, realizującej  wysyłki na zlecenie Sprzedawcy. W przypadku wyboru opcji przedpłaty za pomocą serwisu realizującego natychmiastowe płatności internetowe, połączonego z procesem zamawiania - dane osobowe przekazywane są operatorowi płatności i bankowi Klienta. 

 29. Podane przy składaniu zamówienia dane osobowe służą jedynie do obsługi zamówienia oraz do kontaktu z Konsumentem (zarówno przez Sprzedającego do informowania o procesie realizacji zamówienia, jak i przez wybranego przewoźnika firmy dostawczej w celach informowania o terminie przekazania towaru). 

30. Sprzedawca przywiązuje dużą wagę do kwestii zachowania prywatności Klientów i ochrony ich danych osobowych. Sprzedawca, jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Klientów. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych oraz nie zostaną przekazane innym podmiotom niż wskazane w pkt. IV.28. Regulaminu. W przypadku wycieku tych danych Sprzedawca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia organów nadzorczych oraz osób, których te dane dotyczą.

31. Uzyskane dane osobowe są przechowywane w celach księgowych (w czasie wymaganym przez prawo) oraz w celach utrzymania Konta Klienta zarejestrowanych użytkowników do czasu usunięcia Konta przez Klienta zarejestrowanego lub do czasu poinformowania Sprzedawcę o chęci usunięcia swoich danych osobowych (o ile czas ten nie jest krótszy niż niezbędny do celów księgowych oraz wynikający z prawa do wszelkich roszczeń).

32. Klient ma prawo do dostępu, edycji oraz usuwania swoich danych osobowych. W tym celu konieczne jest zgłoszenie takiej chęci poprzez kontakt mailowy lub pocztowy ze Sprzedawcą (dane adresowe znajdują się w pkt. I.2. Regulaminu). Usunięcie danych osobowych przed realizacją zamówienia jest jednoznaczne z Odstąpieniem od umowy, gdyż realizacja zamówienia bez danych osobowych Klienta nie jest możliwa. Usunięcie danych osobowych nie jest możliwe przed terminem wygaśnięcia prawa do wszelkich roszczeń (związanych z rękojmią i gwarancją zakupionych towarów), gdyż są one niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

33. Klient ma prawo do przenoszenia swoich danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych. 

V. POLITYKA COOKIES

34. Sklep www.Sypialka.pl wykorzystuje pliki cookies, celem ułatwienia korzystania ze strony internetowej, np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Klienta w sklepie i dokonywanych przez niego czynności.

35. Sprzedawca informuje, że wykorzystywane przez niego pliki cookies nie są szkodliwe dla sprzętu wykorzystywanego przez Klienta (komputer, telefon) oraz jego danych. Klient ma możliwość usunięcia plików cookies w dowolnym momencie, korzystając z odpowiednich ustawień swojej przeglądarki internetowej.

36. Korzystanie ze sklepu www.Sypialka.pl wiąże się ze zgodą na wykorzystywanie plików cookies przez Sprzedawcę. Klient ma możliwość zablokowania zapisywania, a tym samym wykorzystywania przez sklep www.sypialka.pl plików cookies, korzystając z odpowiednich ustawień swojej przeglądarki internetowej. Zgoda na korzystanie z plików cookies jest dobrowolna, a nie niezbędna (co oznacza, że uniemożliwienie korzystania z plików cookies przez sklep www.sypialka.pl nie jest równoznaczne z uniemożliwieniem składania zamówień czy ich realizacją, lecz może się jedynie wiązać z mniejszą funkcjonalnością sklepu).

VI. REKLAMACJE I ZWROTY

37. W przypadku dokonania decyzji o reklamacji lub zwrocie produktu zalecamy uprzednio skontaktować się mailowo ze Sprzedającym.

38. Formularz Reklamacji oraz Oświadczenia o odstąpienia od umowy dołączane są do maila potwierdzającego złożenie zamówienia. Po wypełnieniu danego formularza należy przesłać go do Sprzedawcy drogą pocztową lub elektroniczną (adresy podane w punkcie I.2 Regulaminu). Formularz można odesłać razem ze zwracanym towarem.

39. Konsument ma prawo do zwrotu towaru na zasadzie odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Na przesłanie wypełnionego formularza odstąpienia od umowy Klient ma 14 dni od dnia otrzymania towaru. Towar należy zwrócić w przeciągu 14 dni od odstąpienia od umowy. Formularz odstąpienia oraz towar mogą być wysłane razem, z zachowaniem 14-dniowego terminu od otrzymania towaru przez Klienta.

40. Towar zwracany na zasadach odstąpienia od umowy nie może nosić śladów użytkowania większych niż potrzebne do stwierdzenia cech produktu, oraz sposób użytkowania towaru nie może wykraczać poza sposób, w jaki Klient robiłby to w sklepie stacjonarnym. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości towaru wynikające z  jego użytkowania (w tym np. koszty związane z czyszczeniem). Opakowanie ozdobne, które jest częścią sprzedawanego produktu (np. kartonik i torba producenta) powinno również zostać zwrócone razem z towarem.

41. Sprzedawca (zgodnie z Ustawą konsumencką) w przypadku zwrotu towaru w oparciu o odstąpienie od umowy zwraca Klientowi całkowity koszt towaru (lub pomniejszony, o czym mowa w punkcie VI.40. Regulaminu) oraz najtańszy oferowany koszt wysyłki. Koszt odesłania towaru do Sprzedawcy ponosi Kupujący.

42. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie nieprzekraczającym 14 dni od jej złożenia.

43. Sprzedawca w przypadku pozytywnie rozpatrzonego wniosku reklamacji/zwrotu zobowiązuje się do zwrotu pieniędzy w przeciągu 14 dni od otrzymania przesyłki zwróconej lub zareklamowanej, jednak postara się to uczynić najszybciej jak to możliwe.

44. Sprzedawca może odmówić przyjęcia towaru, jeśli reklamowana wada powstała z niewłaściwego użytkowania towaru.

45. W przypadku reklamacji wadliwego towaru możliwa jest obniżka ceny produktu, wymiana wadliwego towaru, naprawa lub zwrot. 

46. Kupujący - w przypadku nieodebrania przesyłki wysłanej z opcją "płatność przy odbiorze" ponosi koszty zwrotu towaru do Sprzedającego, tzn. przesyłki zwrotnej (zgodnie z nową Ustawą z 25 grudnia 2014). Sprzedający o powyższe koszty może dochodzić indywidualnie lub na drodze sądowej.

47. Sprzedawca nie odbiera przesyłek płatnych przy odbiorze ("za pobraniem") oraz nadanych na koszt Sprzedawcy.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

48. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu celem dostosowania do aktualnych przepisów prawnych oraz w przypadku ważnych zmian obejmujących sposób dokonywania składania zamówień, warunków ich realizacji czy reklamacji i zwrotów.

49. Zmiany w Regulaminie dokonane po dniu złożenia zamówienia, tj. po dniu zawarcia Umowy pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym nie mają wpływu na zawartą wcześniej Umowę. 

50. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.  

 

Produkt dodany do listy życzeń
Produkt dodany do porównania

Wykorzystujemy pliki cookies oraz inne podobne technologie, aby nasz serwis lepiej spełniał Twoje oczekiwania. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie plików cookies, możesz w każdej chwili zablokować je korzystając z ustawień swojej przeglądarki internetowej.